Okręg 13 – Anna Małgorzata Rosiak

Anna Małgorzata Rosiak

Okręg 13 – Anna Małgorzata Rosiak

Mam 36 lat, a od 15 lat jestem mężatką i matką dwójki dzieci. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu z tytułem magistra. W chwili obecnej pracuję na stanowisku kierownika marketu w jednej z polskiej sieci sklepów. Od 12 lat, jako Przewodnicząca Rady Sołeckiej, aktywnie współpracuję z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Ostroszowice. Jestem także członkiem Koła Gospodyń Wiejskich. Czynnie działam na rzecz szkoły w tutejszej miejscowości. Aktywnie wspieram działania Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.