Okręg 12 – Piotr Śliwa

Piotr Śliwa

Okręg 12 – Piotr Śliwa

51 lat, żonaty ojciec dwóch dorosłych synów, rodowity mieszkaniec Owiesna. Jestem długoletnim działaczem LKS „Błękitni” Owiesno. Należę do Rady Sołeckiej i Parafialnej, jestem również członkiem stowarzyszenia „Razem dla wsi”. Zasłużony honorowy krwiodawca. Dobro mojej wsi leży mi na sercu, więc zrobię wszystko, aby wspierać jej rozwój.
Doświadczenie jako radny jest gwarancją godnej reprezentacji Naszych spraw w Urzędzie Gminy. Jestem skutecznym, konsekwentnym i sprawdzonym samorządowcem. Chciałbym kontynuować pracę nad rozwojem naszych wsi.

Moim celem jest:
– poprawa bezpieczeństwa na drogach Naszych miejscowości w najbardziej niebezpiecznych miejscach,
– modernizacja sal wiejskich i placów zabaw,
– poprawa stanu dróg transportu rolnego.
Będę również zabiegał o dokończenie remontu dróg i poboczy, przez Zarząd Dróg Powiatowych.


Założone przeze mnie cele oraz cele, które przedstawią mi moi wyborcy będę sumiennie i konsekwentnie realizował. Jeżeli bliskie są Ci problemy, z którymi chciałbym się zmierzyć, to udziel mi kredytu zaufania i oddaj swój głos na mnie.

Piotr Śliwa