Okręg 9 – Tadeusz Józef Mikoś

Tadeusz Józef Mikoś

Okręg 9 – Tadeusz Józef Mikoś

Jestem emerytowanym nauczycielem. Byłem wieloletnim kierownikiem warsztatów szkolnych oraz dyrektorem Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Roztoczniku. W poprzedniej kadencji byłem radnym Rady Gminy Dzierżoniów. Przez wiele lat swojego życia związany jestem z działalnością ochotniczych straży pożarnych, zarówno w miejscowej jednostce jak i w gminie oraz powiecie.Decydując się na radnego w wyborach chciałbym zrealizować następujące działania:
– doprowadzić do scalania gruntów i budowy dróg transportu rolnego
– zmienić plan zagospodarowania przestrzennego
– wyznaczyć teren pod cmentarz i jego zagospodarowanie
– urządzić parking dla samochodów obok istniejącego cmentarza
– kontynuować budowę chodnika do dolnego przystanku autobusowego
– utwardzić kostką brukową podjazd i plac przed świetlicą.