Okręg 7 – Elżbieta Teresa Filipek

Elżbieta Teresa Filipek
Okręg 7 – Elżbieta Teresa Filipek

Jestem mieszkanką Uciechowa od 1964 roku. Jestem radną Rady Gminy obecnej kadencji. Pełnię również funkcję sołtysa naszej miejscowości. Nigdy nie odmawiam pomocy w rozwiązywaniu problemów naszych mieszkańców. Inicjuję oraz biorę udział w realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz wsi.