Okręg 5 – Andrzej Marek Szymański

Andrzej Marek Szymański
Okręg 5 – Andrzej Marek Szymański

Mam 35 lat, jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Urodziłem się i mieszkam w Książnicy. Posiadam wyższe wykształcenie. Jestem aktywnym mieszkańcem swojej miejscowości. Pełnię funkcje prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni Książnica” oraz jestem członkiem Grupy Odnowy Wsi Książnica.

Rodzaj prowadzonej działalności i wykształcenie architektoniczno-urbanistyczne pozwoli mi na działania wspierające rozwój nowej i istniejącej infrastruktur drogowej w Książnicy oraz realizację chodnika w Jędrzejowicach. Biorę czynny udział w kształtowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, by ich zapisy były jak najbardziej jasne i korzystne dla miejscowej ludności. Wspieram rozpoczęcie w tym roku procesu budowy ważnej dla nas inwestycji w postaci Sali Wiejskiej w Książnicy. Po ukończeniu budowy, podejmę działania związane z pozyskiwaniem środków na jej wyposażenie, tak by mogła służyć naszym mieszkańcom a w szczególności dzieciom i osobom starszym. Moim celem jest przeprowadzenie wielu pomniejszych działań na obszarze wsi Książnica i Jędrzejowice które będą oddziaływać w skali całej Gminy.