Okręg 1 – Henryka Latacz


Henryka Latacz

Okręg 1 – Henryka Latacz

Od 30 lat mieszkanka Nowizny.

Prywatnie – szczęśliwa mama i babcia.
Zawodowo – kreatywna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Społecznie – zaangażowany w sprawy wsi sołtys Nowizny oraz prezes Stowarzyszenia „nasza Nowizna”.